Ansvarlighed

Ansvarlig leverandørstyring

 • Udarbejde/håndtere Code of Conducts.
 • Risikobaseret implementering af ansvarlig leverandørstyring.
 • Vurdering af underleverandørers samfundsansvar.
 • Opfølgning på, og dokumentation for, at leverandørers løn og arbejdsvilkår følger reglerne.

 

 

 

Samfundsansvar

 • Udarbejdelse af CSR-strategi, der giver værdi i hverdagen, og samtidig binder arbejdet med samfundsansvar sammen med forretningen som helhed.
 • Implementering af Whistleblower-ordninger.
 • Træning og uddannelse i anti-korruption.
 • Identifikation af relevante partnerskaber.

 

 

 

Rapportering & dokumentation

 • Udarbejdelse af grønne regnskaber.
 • Indhente miljøgodkendelse hos myndighed.
 • Håndtering af myndighedskrav.
 • Rapportering af samfundsansvar i medfør af §99 i årsregnskabsloven.
 • Dokumentere overensstemmelse med Persondataforordningens krav.